Tony Alvarez Limones

Tony Alvarez Limones

Girona, España


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 27-03-2021 ha aportado 2€

Grupos en los que participa

1

24.105€ Recaudados

623 Teamers

Teamer desde:  27/03/2021

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.