Tony Alvarez Limones

Tony Alvarez Limones

Girona, Spanien


Teamer in 1 Gruppen

Spendet jeden Monat: 1€ für 1 Gruppen

Seit 27-03-2021 gespendet: 3€

Mitglied in folgenden Gruppen

1

24.716€ Gespendet

627 Teamer

Teamer seit:  27/03/2021

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.