Tony Alvarez Limones

Tony Alvarez Limones

Girona, Spagna


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 27-03-2021 ha contribuito 3€

Gruppi ai quali partecipo

1

24.716€ Totale raccolto

627 Teamer

Teamer da:  27/03/2021

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.