Tony Alvarez Limones

Tony Alvarez Limones

Girona, Espanya


Teamer de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 27-03-2021 ha aportat 3€

Grups on participa

1

24.716€ Recaptats

627 Teamers

Teamer des de:  27/03/2021

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.