Damià Caro i Pérez

Barcelona, España


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1 € a 1 Grupos

Desde el 20-01-2012 ha aportado 154 €

Grupos que lidera

1

912 € Recaudados

4 Teamers

Teaming Manager desde:  11/02/2012

Amistats de COMSOC - Comunicació Social

Amb cada nou Teamer COMSOC concedeix beques a les comunitats educatives que volen participar a Contes del Món - Concurs de podcast i que per raons econòmiques no poden assumir la quota d'inscripció. Entenem la comunicació com una eina de transformació social que ens pot permetre generar coneixement significatiu entre totes i tots.