Damià Caro i Pérez

Barcelona, Espagne


Teaming Manager de 1 Groupes

Chaque mois il/elle apporte 1 € à 1 Groupes

Depuis le 20-01-2012 il/elle a donné 132 €

Groupes qu'il/elle dirige

1

820 € récoltés

5 Teamers

Teaming Manager depuis :  11/02/2012

Amistats de COMSOC - Comunicació Social

Amb cada nou Teamer COMSOC concedeix beques a les comunitats educatives que volen participar a Contes del Món - Concurs de podcast i que per raons econòmiques no poden assumir la quota d'inscripció. Entenem la comunicació com una eina de transformació social que ens pot permetre generar coneixement significatiu entre totes i tots.