Damià Caro i Pérez

Barcelona, Espanya


Teaming Manager de 1 Grups

Cada mes aporta 1 € a 1 Grups

Des del 20-01-2012 ha aportat 132 €

Grups que lidera

1

820 € Recaptats

5 Teamers

Teaming Manager des de:  11/02/2012

Amistats de COMSOC - Comunicació Social

Amb cada nou Teamer COMSOC concedeix beques a les comunitats educatives que volen participar a Contes del Món - Concurs de podcast i que per raons econòmiques no poden assumir la quota d'inscripció. Entenem la comunicació com una eina de transformació social que ens pot permetre generar coneixement significatiu entre totes i tots.