Damià Caro i Pérez

Barcelona, Spain


Teaming Manager in 1 Groups

Contributes every month: €1 to 1 Groups

Since 20-01-2012 has contributed €132

Groups led

1

€820 Raised

5 Teamers

Teaming Manager since:   11/02/2012

Amistats de COMSOC - Comunicació Social

Amb cada nou Teamer COMSOC concedeix beques a les comunitats educatives que volen participar a Contes del Món - Concurs de podcast i que per raons econòmiques no poden assumir la quota d'inscripció. Entenem la comunicació com una eina de transformació social que ens pot permetre generar coneixement significatiu entre totes i tots.