Ann De Beul

Bélgica


Teaming Manager in 1 Groups

Contribui mensalmente: 1€ para 1 grupos/projetos sociais

Desde 12-11-2020 contribuiu 12€

Grupos de que é líder

1

461€ Total levantado até agora

39 Teamers

Teaming Manager since:   12/11/2020

Ondernemers Zonder Grenzen

OZG brengt terug leven en welvaart naar gebieden getroffen door verwoestijning. De natuur redt het niet meer alleen. Om haar een handje te helpen werkt OZG al 10 jaar aan herbebossing met positieve impacts voor mens én milieu. We bouwen zo mee aan de Grote Groene Muur in Afrika. De bossen zorgen voor een verbetering van de biodiversiteit, betere waterhuishouding, captatie van CO2 en door het terug vruchtbaar worden van de grond stijgt de levensstandaard van de bevolking en stopt de migratie.