Ann De Beul

Belgique


Teaming Manager de 1 Groupes

Chaque mois il/elle apporte 1€ à 1 Groupes

Depuis le 12-11-2020 il/elle a donné 13€

Groupes qu'il/elle dirige

1

500€ récoltés

39 Teamers

Teaming Manager depuis :  12/11/2020

Ondernemers Zonder Grenzen

OZG brengt terug leven en welvaart naar gebieden getroffen door verwoestijning. De natuur redt het niet meer alleen. Om haar een handje te helpen werkt OZG al 10 jaar aan herbebossing met positieve impacts voor mens én milieu. We bouwen zo mee aan de Grote Groene Muur in Afrika. De bossen zorgen voor een verbetering van de biodiversiteit, betere waterhuishouding, captatie van CO2 en door het terug vruchtbaar worden van de grond stijgt de levensstandaard van de bevolking en stopt de migratie.