Ann De Beul

Belgio


Teaming Manager di 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 12-11-2020 ha contribuito 13€

Gruppi che amministra

1

500€ Totale raccolto

39 Teamer

Teaming Manager dal:   12/11/2020

Ondernemers Zonder Grenzen

OZG brengt terug leven en welvaart naar gebieden getroffen door verwoestijning. De natuur redt het niet meer alleen. Om haar een handje te helpen werkt OZG al 10 jaar aan herbebossing met positieve impacts voor mens én milieu. We bouwen zo mee aan de Grote Groene Muur in Afrika. De bossen zorgen voor een verbetering van de biodiversiteit, betere waterhuishouding, captatie van CO2 en door het terug vruchtbaar worden van de grond stijgt de levensstandaard van de bevolking en stopt de migratie.