Ann De Beul

Bèlgica


Teaming Manager de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 12-11-2020 ha aportat 13€

Grups que lidera

1

500€ Recaptats

39 Teamers

Teaming Manager des de:  12/11/2020

Ondernemers Zonder Grenzen

OZG brengt terug leven en welvaart naar gebieden getroffen door verwoestijning. De natuur redt het niet meer alleen. Om haar een handje te helpen werkt OZG al 10 jaar aan herbebossing met positieve impacts voor mens én milieu. We bouwen zo mee aan de Grote Groene Muur in Afrika. De bossen zorgen voor een verbetering van de biodiversiteit, betere waterhuishouding, captatie van CO2 en door het terug vruchtbaar worden van de grond stijgt de levensstandaard van de bevolking en stopt de migratie.