Sonja De Keyser

Bélgica


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 09-03-2019 ha aportado 27€

Grupos que lidera

1

1.787€ Recaudados

159 Teamers

Teaming Manager desde:  09/03/2019

Het dierenthuisje

Het dierenthuisje is een bijzondere opvang voor seniordieren en dieren met medische problemen. De dieren leven vrij op een groot omheind domein zonder kooien. Een paradijs voor gedupeerde dieren die elders geen kans krijgen. De bijdragen worden aangewend om de hoge medische kosten van onze doelgroep te bekostigen alsook voor hun eten en andere noden. Het dierenthuisje krijgt geen enkele steun van overheidswege en is dus volledig afhankelijk van giften.