Sonja De Keyser

Belgio


Teaming Manager di 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 09-03-2019 ha contribuito 29€

Gruppi che amministra

1

2.129€ Totale raccolto

183 Teamer

Teaming Manager dal:   09/03/2019

Het dierenthuisje

Het dierenthuisje is een bijzondere opvang voor seniordieren en dieren met medische problemen. De dieren leven vrij op een groot omheind domein zonder kooien. Een paradijs voor gedupeerde dieren die elders geen kans krijgen. De bijdragen worden aangewend om de hoge medische kosten van onze doelgroep te bekostigen alsook voor hun eten en andere noden. Het dierenthuisje krijgt geen enkele steun van overheidswege en is dus volledig afhankelijk van giften.