Sonja De Keyser

Bélgica


Teaming Manager in 1 Groups

Contribui mensalmente: 1€ para 1 grupos/projetos sociais

Desde 09-03-2019 contribuiu 28€

Grupos de que é líder

1

1.947€ Total levantado até agora

163 Teamers

Teaming Manager since:   09/03/2019

Het dierenthuisje

Het dierenthuisje is een bijzondere opvang voor seniordieren en dieren met medische problemen. De dieren leven vrij op een groot omheind domein zonder kooien. Een paradijs voor gedupeerde dieren die elders geen kans krijgen. De bijdragen worden aangewend om de hoge medische kosten van onze doelgroep te bekostigen alsook voor hun eten en andere noden. Het dierenthuisje krijgt geen enkele steun van overheidswege en is dus volledig afhankelijk van giften.