Georgina Padrell Miras

Georgina Padrell Miras

Tarragona, Spagna


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 29-05-2017 ha contribuito 51€

Gruppi ai quali partecipo

1

12.289€ Totale raccolto

147 Teamer

Teamer da:  29/05/2017

Fan del Lluís

El nostre lema és Nens contra la Laminopatia, en concret del tipus L-CMD. Recaptem fons per a la investigació d'aquesta greu malaltia, rara entre les rares, amb el somni de trobar-li curació. Es coneixen pocs casos registrats al món i això fa que ni els laboratoris farmacèutics, ni les administracions públiques investiguin aquesta malaltia, tot ho hem d'aconseguir els pares amb fons privats. És una malaltia degenerativa que en pocs anys té un desenllaç fatal.