Teaming - 1€/month micro donations

Übersetzung in Beta. Hilf mit!
Update zum Projekt
María del Mar Peñas Boira
María del Mar Peñas Boira, Teaming-Manager, am 26/07/2019  um 15:47h

825 gràcies al Centre Cívic Estació de Magòria per aprofitar la Festa Major per fer un munt d'activitats recaptant fons per la investigació de CADASIl i 825 gràcies a les persones que de manera desinteressada han col.laborat.

Dieses forum ist nur für Teamers und Teaming Managers dieser Gruppe.
Um zu kommentieren: