Teaming - 1€/month micro donations

Traduzione in Beta Aiutaci a migliorare
Aggiornamenti sulla causa
María del Mar Peñas Boira
María del Mar Peñas Boira, Teaming Manager, il 26/07/2019  alle 15:47h

825 gràcies al Centre Cívic Estació de Magòria per aprofitar la Festa Major per fer un munt d'activitats recaptant fons per la investigació de CADASIl i 825 gràcies a les persones que de manera desinteressada han col.laborat.

This forum is only for the Teamers and Teaming Managers of this Group.
To comment: