Sarah Wolthers

Sarah Wolthers

Holanda


Teamer de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 25-07-2020 ha aportat 8€

Grups on participa

1

1.674€ Recaptats

131 Teamers

Teamer des de:  25/07/2020

Stichting Kittenplace

Deze stichting vangt zwangere poezen in nood op. Na de bevalling worden de mama’s gesteriliseerd en gaan terug naar het gezin waar ze vandaan kwamen. Zo niet, dan wordt er voor de mama’s en de kittens een liefdevol gouden mandje gezocht. Kittens zonder mama worden 24/7 met de fles grootgebracht.