Sarah Wolthers

Sarah Wolthers

Niederlande


Teamer in 1 Gruppen

Spendet jeden Monat: 1€ für 1 Gruppen

Seit 25-07-2020 gespendet: 8€

Mitglied in folgenden Gruppen

1

1.674€ Gespendet

131 Teamer

Teamer seit:  25/07/2020

Stichting Kittenplace

Deze stichting vangt zwangere poezen in nood op. Na de bevalling worden de mama’s gesteriliseerd en gaan terug naar het gezin waar ze vandaan kwamen. Zo niet, dan wordt er voor de mama’s en de kittens een liefdevol gouden mandje gezocht. Kittens zonder mama worden 24/7 met de fles grootgebracht.