Sarah Wolthers

Sarah Wolthers

Olanda


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 25-07-2020 ha contribuito 8€

Gruppi ai quali partecipo

1

1.674€ Totale raccolto

131 Teamer

Teamer da:  25/07/2020

Stichting Kittenplace

Deze stichting vangt zwangere poezen in nood op. Na de bevalling worden de mama’s gesteriliseerd en gaan terug naar het gezin waar ze vandaan kwamen. Zo niet, dan wordt er voor de mama’s en de kittens een liefdevol gouden mandje gezocht. Kittens zonder mama worden 24/7 met de fles grootgebracht.