Roser Cabero

Roser Cabero

Barcelona, España


Teamer de 1 Grupos

Desde el 28-05-2016 ha aportado 33€

Grupos en los que participa

1

586€ Recaudados

7 Teamers

Teamer desde:  28/05/2016

Parlament Ciutadà (Grup Impulsor)

El Parlament Ciutadà és un parlament alternatiu al dels partits format per persones i col·lectius que vol empoderar la ciutadania, transformar l’actual model social i econòmic, expressar i canalitzar les necessitats de la ciutadania, actuar com a contrapés i control de les institucions, promoure la legitimació i el reconeixement mutu entre movimients socials i ciutadania activa, fomentar la confluència i la cooperació de persones i col·lectius. http://parlamentciutada.cat