Roser Cabero

Roser Cabero

Barcelona, Spanien


Teamer in 1 Gruppen

Seit 28-05-2016 gespendet: 33€

Mitglied in folgenden Gruppen

1

586€ Gespendet

7 Teamer

Teamer seit:  28/05/2016

Parlament Ciutadà (Grup Impulsor)

El Parlament Ciutadà és un parlament alternatiu al dels partits format per persones i col·lectius que vol empoderar la ciutadania, transformar l’actual model social i econòmic, expressar i canalitzar les necessitats de la ciutadania, actuar com a contrapés i control de les institucions, promoure la legitimació i el reconeixement mutu entre movimients socials i ciutadania activa, fomentar la confluència i la cooperació de persones i col·lectius. http://parlamentciutada.cat