Refugi Els Quissos

Els diners recaptats mitjançant el grup de teaming aniran destinats al manteniment de les intal·lacions del refugi, a les despeses fixes d'alimentació i vacunes i a altres serveis veterinaris. En general a totes les despeses necessàries per garantir el benestar de tots els gossos i gats de l'Associació Els Quissos.

Beneficiario : Associació els Quissos
Proyecto apoyado por :
Publicado el : 22/05/2015
Estado del proyecto : Abierto

Fotos
3