Teaming - 1€/month micro donations

Traduction en Beta. Aidez-nous à faire encore mieux

Refugi Els Quissos

Els diners recaptats mitjançant el grup de teaming aniran destinats al manteniment de les intal·lacions del refugi, a les despeses fixes d'alimentació i vacunes i a altres serveis veterinaris. En general a totes les despeses necessàries per garantir el benestar de tots els gossos i gats de l'Associació Els Quissos.

Bénéficiaire : Associació els Quissos
Projet soutenu par :
Publié le : 22/05/2015
Etat du projet : Ouvert

Photos
3