Teaming - 1€/month micro donations

Übersetzung in Beta. Hilf mit!

Refugi Els Quissos

Els diners recaptats mitjançant el grup de teaming aniran destinats al manteniment de les intal·lacions del refugi, a les despeses fixes d'alimentació i vacunes i a altres serveis veterinaris. En general a totes les despeses necessàries per garantir el benestar de tots els gossos i gats de l'Associació Els Quissos.

Empfänger : Associació els Quissos
Projekt unterstützt von :
Posted on : 22/05/2015
Project status : Open

Fotos
3