Miquel Àngel Pons

Miquel Àngel Pons

Girona, España


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1 € a 1 Grupos

Desde el 12-10-2017 ha aportado 80 €

Grupos que lidera

1

80 € Recaudados

1 Teamers

Teaming Manager desde:  12/10/2017

SOCIALESPORT

Som una entitat que vetlla per la integració social dels infants amb risc d'exclusió social mitjançant l'esport.