Miquel Àngel Pons

Miquel Àngel Pons

Girona, Espanya


Teaming Manager de 1 Grups

Cada mes aporta 1 € a 1 Grups

Des del 12-10-2017 ha aportat 74 €

Grups que lidera

1

74 € Recaptats

1 Teamers

Teaming Manager des de:  12/10/2017

SOCIALESPORT

Som una entitat que vetlla per la integració social dels infants amb risc d'exclusió social o vulnerables mitjançant l'esport. La vostra aportació anirà destinada integrament per becar als infants necessitats.