Merce Elias

Barcelona, España


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 18-01-2021 ha aportado 5€

Grupos en los que participa

1

5.018€ Recaudados

64 Teamers

Teamer desde:  18/01/2021

Associació Els Gats del Port de la Selva

Des del 2011 treballem per al benestar dels gats del Port de la Selva. Tenim el núm.de registre 45742 del D.de Justícia de la Generalitat.El teaming ens ajuda a pagar les despeses de pinso i de veterinari dels nostres gats de carrer. Ajudeu-nos! Desde el 2011 trabajamos para el bienestar de los gatos del Port de la Selva.Nuestro núm de registro es el 45742 del D.de Justicia de la Generalitat.El teaming nos ayuda a pagar el pienso y el veterinario de nuestros gatos callejeros. Ayudadnos!