Marjo Laamers

Holanda


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1 € a 1 Grupos

Desde el 25-07-2019 ha aportado 57 €

Grupos que lidera

1

3.118 € Recaudados

149 Teamers

Teaming Manager desde:  25/07/2019

Stichting Kittenplace

Deze stichting vangt zwangere poezen in nood op. Na de bevalling worden de mama’s gesteriliseerd en gaan terug naar het gezin waar ze vandaan kwamen. Zo niet, dan wordt er voor de mama’s en de kittens een liefdevol gouden mandje gezocht. Kittens zonder mama worden 24/7 met de fles grootgebracht.