Maria Carmen Amador Magaña

Maria Carmen Amador Magaña

Barcelona, Spanien


Teamer in 1 Gruppen

Spendet jeden Monat: 1€ für 1 Gruppen

Seit 22-12-2015 gespendet: 58€

Mitglied in folgenden Gruppen

1

2.531€ Gespendet

24 Teamer

Teamer seit:  22/12/2015

Más que Salud (+QS) - ONG

ONG del ámbito sanitario que desarrolla proyectos de cooperación internacional con una perspectiva integral.