Laura RS

Laura RS

Girona, España


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1 € a 1 Grupos

Desde el 28-02-2023 ha aportado 17 €

Grupos que lidera

1

161 € Recaudados

12 Teamers

Teaming Manager desde:  28/02/2023

Gats Rosvet

Les treballadores del Centre Veterinari Rosvet compartim una gran vocació i volem ajudar als gats que malviuen als carrers de la Garrotxa i necessiten atenció mèdica o simplement ser esterilitzats. Destinem totes les aportacions a tractar els gats de carrer que arriben al centre i un cop recuperats, amb ajuda de les xarxes socials, els busquem un lloc segur on puguin ser feliços, ja sigui tornant a la seva colònia, a una casa d'acollida o una família adoptiva!