Joke Vandendries

Joke Vandendries

Bélgica


Teaming manager de 1 Grupos

Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 3 € a 3 Grupos

Desde el 14-03-2019 ha aportado 158 €

Grupos que lidera

1

3.522 € Recaudados

109 Teamers

Teaming Manager desde:  21/03/2019

Athens Stray Kittens

A voluntary initiative based in Athens, Greece, in order to limit the number of stray cats living in terrible circumstances in the streets of Athens. Our mission is to conduct TNR (Trap/Neuter/Return)-programs and to find a loving home in Europe for the cats that won't survive outside, for example due to health issues, disabilities. www.askadopt.eu


Grupos en los que participa

2

7.307 € Recaudados

220 Teamers

Teamer desde:  14/03/2019

Het dierenthuisje

Het dierenthuisje is een bijzondere opvang voor seniordieren en dieren met medische problemen. De dieren leven vrij op een groot omheind domein zonder kooien. Een paradijs voor gedupeerde dieren die elders geen kans krijgen. De bijdragen worden aangewend om de hoge medische kosten van onze doelgroep te bekostigen alsook voor hun eten en andere noden. Het dierenthuisje krijgt geen enkele steun van overheidswege en is dus volledig afhankelijk van giften.


1.150 € Recaudados

30 Teamers

Teamer desde:  09/12/2019

Hoop voor Zwervertjes

Hoop voor Zwervertjes is een asiel dat een 'no kill'-beleid voert. Het staat in voor het opvangen, verzorgen en ter adoptie zetten van zwerfpoezen uit de regio Ingelmunster. De gevonden of binnengebrachte katten verblijven er in een huiselijke omgeving en worden in de beste omstandigheden verzorgd en opgevolgd. De uitbaatster leeft met hart en ziel voor de katjes.