Albert Estarriola

Girona, Spagna


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: € 1 a 1 Gruppi

Da 27-08-2019 ha contribuito € 26

Gruppi ai quali partecipo

1

€ 31.631 Totale raccolto

670 Teamer

Teamer da:  27/08/2019

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.