Albert Estarriola

Girona, España


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1 € a 1 Grupos

Desde el 27-08-2019 ha aportado 27 €

Grupos en los que participa

1

34.202 € Recaudados

679 Teamers

Teamer desde:  27/08/2019

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.