Albert Estarriola

Girona, Spanien


Teamer in 1 Gruppen

Spendet jeden Monat: 1 € für 1 Gruppen

Seit 27-08-2019 gespendet: 27 €

Mitglied in folgenden Gruppen

1

32.951 € Gespendet

674 Teamer

Teamer seit:  27/08/2019

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.