Xavi Larrosa Batchelli

Barcelona, España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 09-09-2020 ha aportado 14€

Grupos en los que participa

2

7.062€ Recaudados

192 Teamers

Teamer desde:  09/09/2020

Barcelona Gat i Gos

Somos una asociación dedicada de manera casi exclusiva al cuidado del gato urbano. Contamos con un refugio felino donde están los gatos mientras se buscan adoptantes, casas de acogida y nos ocupamos de controlar varias colonias felinas en Barcelona.


6.226€ Recaudados

238 Teamers

Teamer desde:  09/09/2020

Protectora d'Animals de Tàrrega

La Protectora d’Animals de Tàrrega es va fundar el 1996 i és una associació sense ànim de lucre, gestionada per voluntàries. A la prote ens ocupem dels gossos i gosses abandonats i perduts de l’Urgell. El nostre propòsit és ser un lloc de pas (tristament necessari) on salvar, protegir, estimar, dignificar i aconseguir famílies adoptives per a qui han tractat amb menyspreu. Ens esforcem per recuperar somriures perduts i recomposar ànimes trencades.