Xavier Pastor

España


Teaming manager de 1 Grupos

Desde el 08-03-2012 ha aportado 27€

Grupos que lidera

1

938€ Recaudados

1 Teamers

Teaming Manager desde:  08/03/2012

Líders mediadors i mediadores

Grups de persones i organitzacions que financen amb microdonacions la formació de persones amb menys recursos, proactives socialment i amb actituds conciliadores en la prevenció, gestió, resolució i mediació de conflictes amb l'objectiu que apliquin les competències obtingudes en les seves comunitats, esdevenint líders mediadors i mediadores. Més informació en el document adjunt