Xavier Franquesa Casacuberta

Xavier Franquesa Casacuberta

Barcelona, España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 19-05-2019 ha aportado 26€

Grupos en los que participa

2

1.424€ Recaudados

44 Teamers

Teamer desde:  19/05/2019

Fundació Enllaç

Des de 2008, la finalitat és protegir el benestar de les persones LGTBI i del seu entorn en situacions de vulnerabilitat i dependència, incapacitat o solitud. Ho fem supervisant i impulsant serveis de qualitat que els donin suport humà i professional per viure amb dignitat sense renunciar a la pròpia identitat. Garantim els drets del col·lectiu de persones LGTBI mitjançant un conjunt de serveis, prestacions i activitats.


1.173€ Recaudados

36 Teamers

Teamer desde:  19/05/2019

Infogai, la revista del movimiento #LGTBI

Desde la asociación 17 de Mayo editamos la revista Infogai. Es la #revista con continuidad de temática #LGTBI+ más antigua de #Cataluña y España. En estos 39 años de vida se ha convertido en todo un referente del movimiento #LGBTI y contamos con la colaboración #voluntaria de grandes profesionales, entidades y personas relevantes del movimiento #LGTBI. Ayúdanos para mantener su edición en papel de forma independiente y te enviaremos un ejemplar cada vez que saquemos uno de nuevo.