Stichting Kitty-Cat

Stichting Kitty-Cat

12  Teamers
253 € récoltés

Stichting Kitty-Cat zet zich in voor het steriliseren en castreren van wilde zwerfkatten. De tamme zwerfkatten en kittens worden gesocialiseerd en herplaatst. Helaas hebben de kittens en volwassen katten vaak ziektes bij zich die veel medische kosten met zich mee brengen. Meer info: tel.nr. 06-41548007 banknummer NL11 RABO 0304 5680 23

Récolté

Nous avons récolté à ce jour :
253 €
Voir détail des collectes

Information

Date de publication
13/04/2020

Pays
Pays-Bas

Partager sur les réseaux sociaux

Copie et colle l'url

https://www.teaming.net/stichtingkitty-cat