Marion Heutinck

Holanda


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1 € a 1 Grupos

Desde el 04-04-2020 ha aportado 32 €

Grupos que lidera

1

265 € Recaudados

12 Teamers

Teaming Manager desde:  13/04/2020

Stichting Kitty-Cat

Stichting Kitty-Cat zet zich in voor het steriliseren en castreren van wilde zwerfkatten. De tamme zwerfkatten en kittens worden gesocialiseerd en herplaatst. Helaas hebben de kittens en volwassen katten vaak ziektes bij zich die veel medische kosten met zich mee brengen. Meer info: tel.nr. 06-41548007 banknummer NL11 RABO 0304 5680 23