Stichting KFAAF

Holanda


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1 € a 1 Grupos

Desde el 18-10-2018 ha aportado 48 €

Grupos que lidera

1

80 € Recaudados

3 Teamers

Teaming Manager desde:  18/10/2018

KFAAF

Onze missie is simpel: het helpen van dieren in nood. We hebben het dan over zorgdieren die onherplaatsbaar zijn door hun ziekte en/of lichamelijk, visuele of auditieve beperkingen en die permanent op de zorgdierenboerderij wonen.