pedro serrano fos

Valencia, Espanya


Teamer de 3 Grups

Des del 02-08-2017 ha aportat 67€

Grups on participa

3

16.686€ Recaptats

623 Teamers

Teamer des de:  03/04/2020

ResCat & Dog

Somos una asociacion dedicada al rescate animal en Valencia. Luchamos contra el abandono buscando hogares a nuestros peludos. Ayudanos para continuar sacando animales de la calle para que conozcan el calor de un hogar. Mil gracias


147.206€ Recaptats

3.913 Teamers

Teamer des de:  03/04/2020

Animal Rescue España

We rescue abandoned and mistreated animals all around Spain. With your support, all of us together can make this possible! Just 1 euro a month can help us a lot to make these animals' dreams come true!


1.183€ Recaptats

66 Teamers

Teamer des de:  08/04/2020

FUNDACIÓ HOPE AND HELP- En benefici de PERSONES i ANIMALS

Fundació Hope & Help, és una entitat social sense ànim de lucre que treballa en benefici de les PERSONES grans, persones en risc d'exclusió social i vulnerables, evitant la solitud no desitjada i cuidant a l'hora dels ANIMALS de companyia. A través dels seus projectes i de l'voluntariat inclusiu, fomentem les relacions socials, la millora de l'benestar físic i psíquic de les persones i a l'hora de l'animal de companyia.