pedro serrano fos

Valencia, Espanya


Teamer de 3 Grups

Des del 02-08-2017 ha aportat 67€

Grups on participa

3

18.518€ Recaptats

632 Teamers

Teamer des de:  03/04/2020

ResCat & Dog

Somos una asociacion dedicada al rescate animal en Valencia. Luchamos contra el abandono buscando hogares a nuestros peludos. Ayudanos para continuar sacando animales de la calle para que conozcan el calor de un hogar. Mil gracias


158.645€ Recaptats

3.965 Teamers

Teamer des de:  03/04/2020

Animal Rescue España

We rescue abandoned and mistreated animals all around Spain. With your support, all of us together can make this possible! Just 1 euro a month can help us a lot to make these animals' dreams come true!


1.382€ Recaptats

68 Teamers

Teamer des de:  08/04/2020

FUNDACIÓ HOPE AND HELP- NO a la soledat de les persones

Entitat social i sense ànim de lucre que treballa en benefici de les persones que sofreixen de Salut Mental, de Diversitat Funcional, la Violència de Gènere, la malaltia de l'addicció, pel seu lloc de procedència (Immigració) o pel gènere (LGTBI). Fomenta la inclusió i les relacions socials a través dels programes de Voluntariat Inclusiu i Voluntariat de Suport i que donen suport a la persona gran que viu sola amb el seu animal de companyia.