Nani Teruel

Tarragona, España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 28-01-2017 ha aportado 19€

Grupos en los que participa

2

6.342€ Recaudados

124 Teamers

Teamer desde:  29/01/2017

La Sonrisa Nórdica

La Asociación La Sonrisa Nórdica es una asociación totalmente independiente y sin ánimo de lucro cuya única fuente de financiación son los donativos que recibe. La Asociación La Sonrisa Nórdica lleva en activo desde finales del año 2005 y en la única asociación de rescate de nórdicos constituida estatalmente a nivel nacional. www.lasonrisanordica.com https://www.facebook.com/lasonrisanordica http://lasonrisanordica.wordpress.com info@lasonrisanordica.com


50€ Recaudados

6 Teamers

Teamer desde:  31/03/2018

Associació Amigats Borges

L'objectiu d'Amigats Borges és atendre les necessitats dels gats que viuen als carrers de Les Borges del Camp. Les quantitats percebudes a través de les aportacions es dedicaran íntegrament a aquesta finalitat.