MONTSE ESTRADA GIRAVENT

MONTSE ESTRADA GIRAVENT

España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 07-02-2012 ha aportado 133€

Grupos en los que participa

2

932€ Recaudados

14 Teamers

Teamer desde:  07/02/2012

Fundació Atendis

ATENDIS (des de 1963) dóna resposta a les necessitats d’assistència i promoció personal, familiar, social i laboral de la persona amb discapacitat intel·lectual. Ofereix serveis d'acolliment Residencial, Atenció Diürna, Llar-Residència i Integració Laboral. Atén a més de 180 persones. Compromís, Respecte i Solidaritat. Per créixer hem de sumar! I Atendis necessita sumar molts teamers per fer realitat tots els seus projectes!


259€ Recaudados

9 Teamers

Teamer desde:  28/12/2018

L'Empelt, horta inclusiva i ecològica

Les persones amb discapacitat intel·lectual pateixen discriminació. Viuen processos d’infantilització durant el seu creixement. Inferint en la capacitat de prendre decisions, assolir una certa autonomia (malgrat es pugui requerir un recolzament puntual). Enriquir la seva experiència vital a partir de l’autoaprenentatge. Mitjançant l'hort pretenem crear un espai de socialització, de vincles i afecte a través del treball cooperatiu i la interacció amb el grup i amb el seu entorn.