Merçè Casanelles Rahola

Merçè Casanelles Rahola

Barcelona, Spagna


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 29-08-2018 ha contribuito 35€

Gruppi ai quali partecipo

1

5.078€ Totale raccolto

63 Teamer

Teamer da:  29/08/2018

Associació Els Gats del Port de la Selva

Des del 2011 treballem per al benestar dels gats del Port de la Selva. Tenim el núm.de registre 45742 del D.de Justícia de la Generalitat.El teaming ens ajuda a pagar les despeses de pinso i de veterinari dels nostres gats de carrer. Ajudeu-nos! Desde el 2011 trabajamos para el bienestar de los gatos del Port de la Selva.Nuestro núm de registro es el 45742 del D.de Justicia de la Generalitat.El teaming nos ayuda a pagar el pienso y el veterinario de nuestros gatos callejeros. Ayudadnos!