Marina Boadas Guil

Marina Boadas Guil

Girona, España


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 08-08-2012 ha aportado 106€

Grupos en los que participa

1

24.716€ Recaudados

627 Teamers

Teamer desde:  08/08/2012

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.