María José Pato Vicente

A Coruña, España


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 16-04-2019 ha aportado 16€

Grupos en los que participa

1

259€ Recaudados

29 Teamers

Teamer desde:  16/04/2019

Asociación protectora de animais Xuntos As Mariñas

Somos unha Asociación da Comarca das Mariñas que queremos conseguir controlar as colonias de gatos da rúa, poder lograr cos concellos permitan o uso de praias todo o ano para os cáns, creación dun banco de alimentos para mascotas. Ademáis organizar actividades vas nosas mascotas e outras para recaudar fondos para os animais desfavorecidos. Para máis información podedes seguirnos na páxina de Facebook Xuntos.