Laura Blasco Mariño

Girona, Espagne


Teaming Manager de 1 Groupes

Teamer de 1 Groupes

Chaque mois il/elle apporte 2 € à 2 Groupes

Depuis le 21-09-2018 il/elle a donné 109 €

Groupes qu'il/elle dirige

1

6 357 € récoltés

96 Teamers

Teaming Manager depuis :  21/09/2018

Animals. Vida Digna

"Animals. Vida Digna" és una entitat animalista sense ànim de lucre que promou l'adoció responsable dels gats abandonats de Ripoll i en gestiona les colònies fe gats dels carrer. A l'associació centrem la nostra tasca, esforç i dedicació en: -La Caseta de fusta: espai on viuen els gats a l'espera de ser adoptats o apadrinats. -Gats de carrer: se'ls hi proporciona aliment alhora que s'esterilitza i es retorna els gats a les colònies, per tal d'evitar la sobrepoblació. Gràcies per endavant!!


Groupes auxquels il/elle participe

1

1 603 € récoltés

32 Teamers

Teamer depuis :  13/10/2021

Col·labora amb Nova Eucària per denunciar l'explotació animal

Nova Eucària es constitueix el 2017 recollint els prop de 20 anys d'experiència i bagatge professional del nostre equip humà en el sector social, polític i mediambiental, sempre amb la defensa dels drets animals com a eix interdisciplinari. Treballem directament amb les institucions i amb la resta d'actors implicats. Aquest grup de Teaming té l'objectiu de donar a conèixer i finançar les nostres activitats d'acció legal a Catalunya, i de lobby polític a nivell europeu. Col·labora!