Katulagun Katuak Kudeatzeko Azkoitiko Elkartea

Guipúzcoa, España


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1 € a 1 Grupos

Desde el 18-03-2018 ha aportado 72 €

Grupos que lidera

1

970 € Recaudados

29 Teamers

Teaming Manager desde:  18/03/2018

Katulagun Azkoitiko Elkartea

Katulagun (Katuak Kudeatzeko Azkoitiko Elkartea) es una asociación sin ánimo de lucro para la protección y defensa de los gatos abandonados y de las colonias felinas de Azkoitia (Gipuzkoa).